Friday, April 19, 2013

for u

assalamualaikum.




dear capital F: terima kasih membahagiakan.